Fiskeribladet // IntraFish
Full screen

Description

F2 er et magasin som inneholder reportasjer om hva som skjer innen sjømatnæringen. Her vil vi være "tett på saker", portrettintervju og relevante tema knyttet mot havmiljø & klima. F2 er moderne magasindesign trykket på hvitt papir i god kvalitet. Av undersøkelser ser vi at magasin har lengre levetid,  og som annonsører treffer du leserne i et annet lesermodus. GOD LESING.

25. februar: Arbeidsliv innen næringen

1. april Vinterfiske (Lofotmessen)

6. mai Havbruksteknologi (Havexpo)

23. august: Fiskeriteknologi (Nor-fishing)

14. oktober: Landbasert og lukket anlegg

9. desember: Utfordringer og muligheter i fiskerinæringen i 2023