Fiskeribladet // IntraFish // Tekfisk
Full screen

Description

F2 er et magasin som inneholder reportasjer om hva som skjer innen sjømatnæringen. Her vil vi være "tett på saker", portrettintervju og relevante tema knyttet mot havmiljø & klima. F2 er moderne magasindesign trykket på hvitt papir i god kvalitet. Av undersøkelser ser vi at magasin har lengre levetid,  og som annonsører treffer du leserne i et annet lesermodus. GOD LESING. 3 utgivelser i 2022.

19. mars utgaven har fokus på fiskerinæringen i nord

29. oktober utgaven har fokus på båter/verft. Den norske havflåten

10. desember utgaven har fokus på utfordringer og muligheteri Fiskerinæringen i 2022.