CPM står for pris per tusende visning (CPM, cost-per-thousand-impressions). Dette er til fordel for annonsøren da kan garantere at annonsen får antall bestilte sidevisninger over et gitt tidsrom til avtalt pris.